Zitting van 2 maart 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Bert De Wit: Voorzitter vast bureau;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 2 maart 2021

 

PUNT 1:Regeling respijtdagen
Regeling respijtdagen ten gevolge van de compensatiesubsidie

Regeling respijtdagen tijdens de regeling van de algemene compensatiesubsidie.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 maart 2021

 

PUNT 2:Renovatie en nieuwbouw brasserie Parkheide
Renovatie en nieuwbouw brasserie Parkheide - Goedkeuring voorontwerp en raming.

Het Vast Bureau verleent goedkeuring aan het voorontwerp voor de opdracht “Renovatie en nieuwbouw brasserie Parkheide”, opgemaakt door de ontwerper, Intergemeentelijke Vereniging Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 maart 2021

 

PUNT 4:Verhuring perceel grond
Huurovereenkomst betreffende het perceel grond, gekend als lot 12

Verhuring perceel grond, intern gekend als lot 12, tegen de jaarlijkse huurprijs van 347,9 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 maart 2021

 

PUNT 7:Vacantverklaring poetshulp
Vacantverklaring poetshulp

Vacantstelling van de functie van twee voltijdse poetshulpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021