Zitting van 2 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck: Schepenen;

Bert De Wit: Voorzitter vast bureau;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 1:Deona - licentie- en onderhoudsovereenkomst
Deona - licentie- en onderhoudsovereenkomst

Goedkeuring licentieovereenkomst en onderhoudsovereenkomst Deona.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021