Zitting van 9 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys: Schepenen;

Bert De Wit: Voorzitter vast bureau;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Werner Van Nuffelen: Schepen;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 1:RMW - voorontwerp dagorde
Raad voor maatschappelijk welzijn - voorontwerp dagorde

Het vast bureau besliste de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 vast te stellen

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 2:Vacantverklaring verzorgende
vacantverklaring verzorgende - 2 VTE

Vacantverklaring 2 voltijdse verzorgenden

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 4:Vacantverklaring maatschappelijk werker
Vacantverklaring maatschappelijk werker

Vacantverklaring 0,75 voltijds equivalent maatschappelijke werker met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021