Zitting van 16 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Bert De Wit: Voorzitter vast bureau;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 2:Sint-Gregoriusbroodjes
Sint-Gregoriusbroodjes

Bedeling van de Sint-Gregoriusbroodjes in de verschillende Tremelose scholen.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 3:Vaststelling definitieve dagorde RMW
Vaststelling definitieve dagorde raad voor maatschappelijk welzijn

Het vast bureau deelt de agendapunten voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021