Zitting van 26 januari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Bert De Wit: Voorzitter vast bureau;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 1:Bron- en contactopsporing COVID-19
Protocol voor verdere maatregelen met het Agentschap Zorg en Gezondheid

Art. 1:

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan het protocol aangaande verdere maatregelen dat afgesloten wordt met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit protocol wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2021