Zitting van 23 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Bert De Wit: Voorzitter vast bureau;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 23 februari 2021

 

PUNT 1:Overdracht kredieten 2020
Overdracht ongebruikte kredieten (investerings- en financieringsbudget) 2020

Het vast bureau keurt de bijgevoegde lijst met de overdrachten van de kredieten 2020 voor investeringen en financiering goed

 

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021