Zitting van 19 januari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Bert De Wit: Voorzitter vast bureau;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 19 januari 2021

 

PUNT 1:Handelshuur brasserie Parkheide
Tijdelijke vermindering van de maandelijkse huurprijs voor handelszaak Parkheide n.a.v. de coronacrisis

Het vast bureau geeft een positief advies om de maandelijkse huurprijs van brasserie Parkheide met 50 procent te verminderen gedurende de volledige, tweede periode waarin alle horeca-aangelegenheden verplicht de deuren moeten sluiten.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2021