Zitting van 9 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 1:Organisatie raad 25 februari 2021
Organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021

Art. 1

De burgemeester besluit bij wijze van politieverordening om de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 digitaal te organiseren via de toepassing Microsoft Teams. Enkel de voorzitter van de raad, de burgemeester en de algemeen directeur zullen fysiek aanwezig zijn om de digitale vergadering in goede banen te leiden.

 

Art. 2:

De digitale vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar en kunnen gevolgd worden via een audiovisuele livestream. Verdere informatie hieromtrent is te vinden op de gemeentelijke website.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/02/2021