Zitting van 3 maart 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 3 maart 2021

 

PUNT 1:Delegatie van handtekening
Aanpassing van de huidige delegatie van handtekening

De burgemeester, handelend in hoedanigheid van voorzitter van het vast bureau, besluit de delegatie van handtekeningsbevoegdheid aan Werner Van Nuffelen, laatst gewijzigd op 28 januari 2020, aan te passen in die zin dat alle overeenkomsten die gesloten worden met personeelsleden van het OCMW opnieuw ondertekend worden door de voorzitter van het vast bureau zelf.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/03/2021