Zitting van 16 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

Vanaf punt 4 verlaat Petra Vreys, Schepen de zitting.

Vanaf punt 5 vervoegt Petra Vreys, Schepen de zitting.

 

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 1:Melding OMV2021004904, 202125
Aktename melding nummer OMV2021004904, 202125 van Herman Verbeeck, Duivenbergstraat 40, 3120 Tremelo voor het aanbouwen van een veranda gelegen Duivenbergstraat 40, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie B nrs. 423 H2.

Aktename melding nummer OMV2021004904, 202125 van Herman Verbeeck, Duivenbergstraat 40, 3120 Tremelo voor het aanbouwen van een veranda gelegen Duivenbergstraat 40, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie B nrs. 423 H2.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 2:Omgevingsvergunning OMV2020134372, 2020202
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV2020134372, 2020202 van Den Houdijker Ralph en Beckers An, Stijn Streuvelslaan 2A, 3010 Leuven voor een ontbossing van het terrein, het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en het aanleggen van verhardingen op het perceel gelegen Kempenlaan 11, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie A nrs. 67 E7, 67 T6, 67 Z6.

Aanvraag en voorwaardelijk goedkeuring van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV2020134372, 2020202 van Den Houdijker Ralph en Beckers An, Stijn Streuvelslaan 2A, 3010 Leuven voor een ontbossing van het terrein, het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en het aanleggen van verhardingen op het perceel gelegen Kempenlaan 11, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie A nrs 67 E7, 67 T6, 67 Z6.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 3:SAVE-charter. Goedkeuring eindevaluatie.
Goedkeuring van het verslag van de eindevaluatie Actieplan Verkeersveiligheid van de SAVE-charter Steden & Gemeenten.

Het college keurt de eindevaluatie van het actieplan SAVE-charter Steden & Gemeenten goed met het oog op het behalen van de labeling van gemeente Tremelo tot SAVE-gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 4:Beloning Mooimakers.
Beloning voor de Mooimakers (vrijwillige zwerfvuilruimers) ter vervanging van de jaarlijkse nieuwjaarsbrunch.

Het college geeft de gemeentelijke Mooimakers (vrijwillige zwerfvuilruimers) een beloning in de vorm van een eenmalige subsidie van 20 euro op hun DifTar-rekening.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 7:Politieverordening wielerwedstrijd 01.05.2021
Politieverordening houdende tijdelijke verkeersregeling naar aanleiding van een wielerwedstrijd op 1 mei 2021 op grondgebied Begijnendijk.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de tijdelijke verkeersregeling naar aanleiding van een wielerwedstrijd op grondgebied Begijnendijk. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 1 mei 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 8:Financiering IOED's door Vlaanderen
Reactie van minister Van Diependaele op het schrijven van lokaal bestuur Tremelo inzake de wijziging van de financiering van IOED's

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van minister Van Diependaele inzake de toekomstige financiering van IOED's, dat als bijlage bij deze kennisgeving gevoegd wordt.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 9:Onderhoudscontract ICT met Remmicom.
Goedkeuring uitbreiding onderhoud en helpdesk. Onderhoud op software 'toezicht en handhaving' t.b.v. dienst ruimtelijke ordening en milieu.

Goedkeuring uitbreiding lopende onderhoudscontract met Remmicom.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 10:Bestelbonnen
Bestelbonnen

Het college gunt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten aan de gunninghouders en voor de bedragen zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 11:Belastingen
Belastingen : Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier huis aan huis bedeling van drukwerken met een handelskarakter

Het college stelt het belastingkohier op huis-aan-huis bedeling van niet geadresseerd drukwerk met handelskarakter 2e semester 2020 vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 12:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - Sonora
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Gildenzaal Tremelo door muziekvereniging Sonora

Het college beslist goedkeuring te verlenen aan muziekvereniging Sonora voor het gebruik van het gemeentelokaal Gildenzaal te Tremelo - Astridstraat 2 op vrijdagen telkens van 17.00 - 22.30 uur en dit gedurende het ganse jaar 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 13:Schatten van Vlieg 2021
Schatten van Vlieg 2021

Ook in 2021 organiseert de bibliotheek tijdens de zomervakantie een 'Schat van Vlieg'-zoektocht waaraan kinderen deelnemen tot 12 jaar.  Dit jaar wordt 'Zie jij wat ik zie?' het thema. Verschillende opdrachten leiden de kinderen naar de schatkist, waarin ze een verrassing vinden. Ook kunnen ze via internet aan een 'Schat van Vlieg'-wedstrijd deelnemen.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 14:Boekstart
Boekstart

De gemeente Tremelo engageert zich om een Boekstart-gemeente te worden.  Boekstart is een leesbevorderingsprogramma, structureel ondersteund door de Vlaamse overheid en uitgevoerd door Iedereen Leest, de Tremelose bib met de steun van Kind & Gezin en met tal van lokale partners die werken voor gezinnen met jonge kinderen. Boekstart staat voor het samen met partners werken aan vroege geletterdheid en aan een stimulerend (voor)leesbeleid in de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 16 februari 2021

 

PUNT 17:Gemeenteraad -  dagorde
Vaststelling definitieve dagorde gemeenteraad 25.02.2021

Het college besliste de dagorde voor de gemeenteraad van 25.02.2021 vast te stellen.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/03/2021