Zitting van 9 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys: Schepenen;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Werner Van Nuffelen: Schepen;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 1:Openbare Onderzoeken. Openingen en sluitingen.
Openingen en sluitingen van openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen.

Het college neemt kennis van de opening van het openbaar onderzoek dossier  VV 202037, VW 20211.

 

Het college neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek dossier OV 2020235, VV 202033.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 2:Omgevingsvergunning 2020123508, 2020196
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte 2020123508, 2020196 van Julie Van Looy Bvba voor het bouwen van een ééngezinswoning, het slopen van bijgebouwen en het aanleggen van verhardingen op het perceel gelegen Veldonkstraat 155 A, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie C nr. 650 D.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte 2020123508, 2020196 van Julie Van Looy Bvba voor het bouwen van een ééngezinwoning, het slopen van bijgebouwen en het aanleggen van verhardingen op het perceel gelegen Veldonkstraat 155 A, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie C nr. 650 D.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 3:Omgevingsvergunning OMV2020156537, 2020230
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte  OMV2020156537, 2020230 van DS Woonprojecten Bvba, 9de Liniestraat 13C, 3200 Aarschot voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning en het aanleggen van verhardingen op het perceel gelegen Jan Boedtsstraat 59, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie A nr. 334 F3.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte  OMV2020156537, 2020230 van DS Woonprojecten Bvba, 9de Liniestraat 13C, 3200 Aarschot voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning en het aanleggen van verhardingen op het perceel gelegen Jan Boedtsstraat 59, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie A nr. 334 F3.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 4:Omgevingsvergunning OMV2020155912, 2020234
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV2020155912, 2020234 van Vandenbergen Nancy, Kleine Remerstraat 23, 3128 Baal voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel gelegen Kleine Remerstraat 23, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie B nrs. 162 H, 162 K, 162 L.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV2020155912, 2020234 van Vandenbergen Nancy, Kleine Remerstraat 23, 3128 Baal voor het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op het perceel gelegen Kleine Remerstraat 23, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie B nrs 162 H, 162 K, 162 L.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 5:Omgevingsvergunning OMV2020162036, 2020236
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV2020162036, 2020236 van Landmetingen Goeron Bvba, Pater Damiaanstraat 7, 3120 Tremelo voor het slopen van vrijstaande ééngezinswoning en bijgebouw op het perceel gelegen Bruggelandenstraat 43, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie C nr. 120 W2.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV2020162036, 2020236 van Landmetingen Goeron Bvba, Pater Damiaanstraat 7, 3120 Tremelo voor het slopen van vrijstaande ééngezinswoning en bijgebouw op het perceel gelegen Bruggelandenstraat 43, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie C nr. 120 W2.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 6:Omgevingsvergunning OMV2020131019, VV202027
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met als referte  OMV2020131019, VV202027 van Landmeter Benny Feyaerts, Pastoriestraat 31 bus 1.1, 3128 Baal voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie B nr. 106 E.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met als referte   OMV2020131019, VV202027 van Landmeter Benny Feyaerts, Pastoriestraat 31 bus 1.1, 3128 Baal voor het verkavelen van gronden op het perceel gelegen Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie B nr. 106 E.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 7:Stedenbouwkundig attest 202012
Aanvraag van een stedenbouwkundig attest met als referte 202012 van Landmetingen Goeron Bvba, Pater Damiaanstraat 7, 3120 Tremelo voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en ontbossing op het perceel gelegen Galgenbergstraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie C nrs. 147 A2, 147 B2, 147 P, 147 H, 147 A.

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest met als referte 202012 van Landmetingen Goeron Bvba, Pater Damiaanstraat 7, 3120 Tremelo voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en ontbossing op het perceel gelegen Galgenbergstraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie C nrs 147 A2, 147 B2, 147 P, 147 H, 147 A.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 8:Vervoerregioraad. Aanpassing kaart haltelocaties.
Aanpassing van de kaart van de haltelocaties van De Lijn in het kader van het nieuwe OV-plan op vraag van het college.

Het college neemt kennis van de gecorrigeerde kaart van De Lijn met daarop de haltelocaties binnen het nieuwe OV-plan van Vervoerregio Leuven.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 9:Car Bike fietsenstallingen. Locaties.
Toekenning van de locaties voor de Car-Bike fietsenstallingen.

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 10:Aktename melding klasse III. 202131-Nijs
Aktename melding klasse III 202131 voor een tijdelijke inrichting klasse III op naam van Nijs Joris voor een bronbemaling met als doel een droge bouwput te creëren tbv een nieuwbouwwoning met kelder, gelegen Remerstraat 18C, 3120 Tremelo.

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist akte te nemen van de melding 202131 betreffende een nieuwe inrichting (tijdelijke bronbemaling).

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 11:Subsidies dakisolatie. Uitbetaling.
Uitbetaling subsidies dakisolatie voor 3 gezinswoningen.

Het college kent een totaal van 500 euro aan subsidies toe voor het plaatsen van dakisolatie in 3 woningen.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 12:Subsidies spouwmuurisolatie. Uitbetaling.
Uitbetaling subsidies spouwmuurisolatie voor 1 woning.

Het college kent een totaal van 150 euro aan subsidies toe voor het plaatsen van spouwmuurisolatie in 1 woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 13:Subsidies vloerisolatie. Uitbetaling.
Uitbetaling subsidies vloerisolatie (isolatie van vloer op volle grond, zoldervloerisolatie of kelderplafondisolatie) voor 2 woningen.

Het college kent een totaal van 250 euro aan subsidies toe voor het plaatsen van vloerisolatie in 2 woningen.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 14:Aktename melding klasse III 202133. Creemers-Coeck
Aktename melding klasse III 202133 voor een tijdelijke inrichting klasse III op naam van Coeck Caroline voor een bronbemaling gelegen Pandhoevestraat 2, 3120 Tremelo.

Het college van burgemeester en schepenen beslist akte te nemen van de melding 202133 betreffende een nieuwe inrichting (tijdelijke bronbemaling).

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 15:Aquafin - dienstverleningsovereenkomst 2020-2025
Aquafin - dienstverleningsovereenkomst 2020-2025 - opmaak en beheer assetmanagement - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen beslist om nv Aquafin aan te stellen voor de dienstverlening inzake de opmaak van een strategische en structureel rioolmanagement-systeem inzake sleetonderzoek, inspectie en renovatie (assetmanagement), inclusief het opstellen van een onderbouwde langetermijn visie, en dit volgens de bepalingen van de door het college goedgekeurde raamovereenkomst, afgesloten in zitting van 22 september 2020.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 16:Aankoop terreinen en kantine KV Tremelo
Aankoop van onroerende goederen - voetbalterreinen en voetbalkantine KV Tremelo, Basdongenstraat 1 Tremelo - ontwerp notariële akte.

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 17:Groenbeheer, -onderhoud en -verzorging te Tremelo
Groenbeheer, -onderhoud en -verzorging te Tremelo dj 2015-2018 - Goedkeuring oplevering en borgvrijgave

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de oplevering van de opdracht “Groenbeheer, -onderhoud en -verzorging te Tremelo dj 2015-2018”.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 18:Bestelbonnen
Bestelbonnen

Het college gunt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten aan de gunninghouders en voor de bedragen zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 20:Advies erkenningsaanvragen cultuurraad
Subsidiereglement Cultuur: erkenning socio-culturele verenigingen

De cultuurraad verleent positief advies aan de aanvragen tot erkenning als socio-culturele vereniging:

•HamaTrem

•Wijngilde Siddartha

•Rode Kruis afdeling Haacht (Tremelo, Haacht, Rotselaar, Keerbergen, Boortmeerbeek)

•Vriendenclub Thibau Nys

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 9 februari 2021

 

PUNT 24:Gemeenteraad - voorontwerp dagorde
Vaststelling dagorde gemeenteraad 25 februari 2021

Het college besliste de dagorde voor de gemeenteraad van 25 februari 2021 voorlopig vast te stellen.

 

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021