Zitting van 26 januari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 2:Natuurbeheersplan Parkheide
Advies aangaande de toegankelijkheidsregeling van Parkheide in het kader van het natuurbeheersplan

Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies omtrent de toegankelijkheidsregeling voor Parkheide, in het kader van het natuurbeheersplan. Deze toegankelijkheidsregeling wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 3:Administratieve lus
Instellen van een administratieve lus voor de  aanvraag van een omgevingsvergunning OV_2020224 /OMV 2020148646 door  Filip Michiels voor het slopen van een vrijstaande ééngezinswoning en het bouwen van 2 handelsruimten en 9 appartementen met ondergrondse parking, gelegen Schrieksebaan 3, Afdeling 1 Sectie B nr 753 G en B753H.

Het college beslist om een administratieve lus toe te passen.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 5:Omgevingsvergunning OMV 2020149444, 2020225
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV 2020149444, 2020225 van Thielemans Achille, Camille Huysmansstraat 20a, 3128 Baal voor het slopen van een vrijstaande woning op het perceel gelegen Monnikstraat 23, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie C nrs. 38 E, F.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV 2020149444, 2020225 van Thielemans Achille, Camille Huysmansstraat 20a, 3128 Baal voor het slopen van een vrijstaande woning op het perceel gelegen Monnikstraat 23, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie C nrs. 38 E, F.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 7:Omgevingsvergunning OMV 2020131846, 2020223
Aanvraag  van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV 2020131846, 2020223  van Stefan Soens en Nadine Verbinnen, Barbarastraat 94, 3120 Tremelo voor het uitbreiden en verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op het perceel gelegen Barbarastraat 94, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie B nr. 186M2.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met referte  OMV 2020131846, 2020223 van Soens Stefan en Verbinnen Nadine, Barbarastraat 94, 3120 Tremelo voor het slopen van een aanbouw en het uitbreiden en verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op het perceel gelegen Barbarastraat 94, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie B nr. 186 M2.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 8:Aktename melding klasse III 202117. Millon
Aktename van de melding 202117 voor een inrichting klasse III op naam van Grondwerken Johan Millon voor het breken en zeven van beton- en asfaltpuin afkomstig van wegeniswerken (Stijn Streuvelsstraat, Bonten Osstraat, Meiboomlaan, Bollobos en Grote Bollostraat).

Het college van burgemeester en schepenen beslist akte te nemen van de melding 202117 betreffende een nieuwe inrichting (breken van beton- en asfaltpuin afkomstig van wegeniswerken (Stijn Streuvelslaan, Bonten Osstraat, Meiboomlaan, Bollobos en Grote Bollostraat)).

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 9:Boomaanplant perceel chirojongens Baal
Boomaanplant met geboortebomen op het perceel chirojongens Baal

Het college neemt kennis van de aanplant van een 100-tal inheemse geboortebomen met bosrand op het terrein van de chirojongens Baal.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 10:Kalender 2021 feestmarkten en kermissen.
Goedkeuring van de kalender voor feestmarkten en kermissen in 2021.

Het college keurt de data goed voor de feestmarkten en kermissen in 2021 onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op de gekozen data.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 11:Subsidies dakisolatie. Uitbetaling.
Uitbetaling subsidies dakisolatie voor 1 woning.

Het college kent een totaal van 200 euro aan subsidies toe voor het plaatsen van dakisolatie in 1 woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 12:Herinrichting loods - gunning perceel 1.
Verbouwingswerken gemeenteloods Tremelo - perceel 1 (Ruwbouw - Afbouw - Goedkeuring gunning alle onderhandelingsfasen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om perceel 1 - ruwbouw en afbouw - verbouwingswerken gemeentelijke loods, te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 13:Herinrichting loods - gunning perceel 2.
Verbouwingswerken gemeenteloods Tremelo - perceel 2 - technieken fluïda - Goedkeuring gunning alle onderhandelingsfasen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'Verbouwingswerken gemeentelijke loods"- perceel 2 - technieken fluïda - te gunnen aan de de economisch meest voordelige bieder.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 14:Herinrichting loods - gunning perceel 3
Verbouwingswerken gemeenteloods Tremelo - perceel 3 - technieken elektra  - Goedkeuring gunning alle onderhandelingsfasen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'Verbouwingswerken gemeentelijke loods" - perceel 3 - technieken elektra - te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 15:Bestelbonnen
Bestelbonnen

Het college gunt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten aan de gunninghouders en voor de bedragen zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 17:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - De Zwaluw
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Tremelo door De Zwaluw

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 18:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - School's out
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal PastorieTremelo door School's out

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 19:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - Hamatrem
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Tremelo door VZW Hamatrem

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 20:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - Fanfare
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Pastorie Tremelo door Fanfare De Bosgalm

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 21:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - VBS Tremelo
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Gildenzaal Tremelo door VBS Tremelo

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 22:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - Yellow Moon Risin
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Pastorie Tremelo door Yellow Moon Rising

Dit punt wordt, met unaniem akkoord, verdaagd naar een volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 24:Jaarprogramma SNCC 2021
Jaarprogramma SNCC 2021

Overzicht jaarprogramma SNCC en feestzomer ter gelegenheid van de 5de verjaardag van het center.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 25:Bron- en contactopsporing COVID-19
Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid inzake de complementaire engagementen van lokaal bestuur Tremelo in het kader van bron- en contactopsporing ter bestrijding van COVID-19

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het afsprakenkader met het COVID-19 team, de verwerkingsovereenkomst bronopsporing, het aanvraagformulier voor de interne controletoren, het aanvraagformulier voor het uitbraakvolgsysteem en het protocol aangaande verdere maatregelen. Deze documenten worden als bijlage bij deze beslissing gevoegd en maken er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 26 januari 2021

 

PUNT 26:Protocol quarantainehandhaving
Protocol met het Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap en lokaal bestuur Tremelo in het kader van quarantainehandhaving

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het protocol met het Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap en lokaal bestuur Tremelo in het kader van quarantainehandhaving. Dit protocol wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021