Zitting van 2 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck: Schepenen;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 1:Besluit tot geen aktename. Melding 202114
Besluit tot geen aktename van de melding OMV_2021004870, 202114 van Lieselotte Salien, Veldonkstraat 53, 3120 Tremelo voor het aanbrengen van gevelbekleding (isolatie en bepleistering) op het perceel gelegen, Veldonkstraat 53, 3120 Tremelo, gekadastreerd 1e afdeling sectie C nr. 285/3 G2.

Besluit tot geen aktename van de melding OMV_2021004870, 202114 van Lieselotte Salien, Veldonkstraat 53, 3120 Tremelo voor het aanbrengen van gevelbekleding (isolatie en bepleistering) op het perceel gelegen, Veldonkstraat 53, 3120 Tremelo, gekadastreerd 1e afdeling sectie C nr. 285/3 G2.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 2:Melding OMV2021010053, 202122
Aktename melding nummer OMV2021010053, 202122 van Theresia Van Hole, Bonten Osstraat 43, 3128 Baal voor het plaatsen van een veranda gelegen Bonten Osstraat 43, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie A nrs. 160 M2.

Aktename melding nummer OMV2021010053, 202122 van Theresia Van Hole, Bonten Osstraat 43, 3128 Baal voor het plaatsen van een veranda gelegen Bonten Osstraat 43, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie A nrs. 160 M2.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 3:Omgevingsvergunning OMV2020151630, 2020226
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV 2020151630, 2020226  van Steven Gabriëls, Werchtersebaan 28, 3120 Tremelo voor het wijzigen van een voorgevel door het aanbrengen van isolatie en pleisterwerk aan een ééngezinswoning op het perceel gelegen Werchtersebaan 28, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie C nr. 186W

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV 2020151630, 2020226  van Steven Gabriëls, Werchtersebaan 28, 3120 Tremelo voor het wijzigen van een voorgevel door het aanbrengen van isolatie en pleisterwerk aan een ééngezinswoning op het perceel gelegen Werchtersebaan 28, 3120 Tremelo, gekadastreerd Afdeling 1 Sectie C nr. 186W.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 4:Omgevingsvergunning OMV2020092465, 2020231
Aanvraag  van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte OMV 2020092465, 2020231  van Bart Van Rompaey, Baalsebaan 330, 3128 Baal voor het maken van een nieuwe toegang tot de speelplaats van de school, gelegen Baalsebaan 330, 3128 Baal , gekadastreerd Afdeling 2 Sectie C nr. 305W

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met als referte  OMV2020092465, 2020231 van Van Rompaey Bart voor het maken van een nieuwe toegang tot de speelplaats van de Sint-Annaschool te Baal op het perceel gelegen Baalsebaan 330, 3128 Baal, gekadastreerd Afdeling 2 Sectie C nr. 305 W.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 5:Openbare Onderzoeken. Openingen en sluitingen.
Openingen en sluitingen van openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen.

Het college neemt kennis van de opening van het openbaar onderzoek dossier  OV 2020252, OV 2020224.

Het college neemt kennis van de sluiting van het openbaar onderzoek dossier OV 2020229.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 6:Heraanleg kruispunt Kruisstraat/Baalsebaan.
Goedkeuring ontwerpschets heraanleg kruispunt Kruisstraat/Baalsebaan.

Het college neemt kennis van het voorontwerp van het plan voor de herinrichting van het kruispunt Kruisstraat/Baalsebaan en stuurt het ter advisering door naar de Verkeersadviesraad en de politie.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 7:Uitbreiding bebouwde kommen Tremelo en Baal.
Goedkeuring van het voorontwerp voor de uitbreiding van de bebouwde kommen van Tremelo en Baal.

Het college neemt kennis van het voorontwerp van het plan voor de uitbreiding van de bebouwde kommen van Tremelo en Baal en stuurt het ter advisering door naar de Verkeersadviesraad en de politie.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 8:BCJ bvba. Verlaging aantal VVB-voertuigen.
Verlaging aantal VVB-voertuigen in de bestaande vergunning voor het exploiteren van een dienst voor de verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) van BCJ bvba, Leuvensebaan 44, 3120 Tremelo van 2 voertuigen naar 1 voertuig.

Het college beslist het aantal voertuigen binnen de bestaande vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) van BCJ bvba te verlagen van 2 naar 1.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 9:Curieuzeneuzen in de Tuin
Curieuzeneuzen in de Tuin - deelname gemeente Tremelo

Het college neemt kennis van de deelname aan het project Curieuzeneuzen in de Tuin en het gericht aanschrijven van alle Tremelose scholen. Een voorstel van locatie voor plaatsing van het meetpunt is welkom.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 10:Politieverordening parkeerverbod Bradak
Politieverordening houdende een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Schrieksebaan 51 naar aanleiding van plaatsen van gevelstelling voor het uitvoeren van dakwerkzaamheden.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Schrieksebaan 51 naar aanleiding van het plaatsen van gevelstelling door de firma Bradak.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 11:ICT Hosted mail.
Hosted mail gemeente en ocmw: Goedkeuring uitbreiding met 8 extra O365 Business Basic licenties, onder de gunning aan Comparex d.d. 11 februari 2020 via raamcontract van Cipal DV als opdrachtencentrale.

Goedkeuring uitbreiding gunning aan Comparex met 8 bijkomende licenties.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 12:Strooimiddelen winter 2020 - 2021
Levering van wegenzout tijdens de winterperiode 2020 - 2021: gunning aan Interleuven die optreedt als aankoopcentrale - Goedkeuring gunning

Het college beslist om tijdens de winterperiode 2020 - 2021, wegenzout aan te kopen via het raamcontract van Interleuven inzake het leveren en afhalen van wegnzout.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 14:Bestelbonnen
Bestelbonnen

Het college gunt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten aan de gunninghouders en voor de bedragen zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 15:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - De Zwaluw
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Tremelo door De Zwaluw

Het college beslist goedkeuring te verlenen aan De Zwaluw voor het gebruik van een gemeentelokaal te Tremelo - Kruisstraat 12 op de site bibliotheek en dit gedurende het ganse jaar 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 16:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - School's out
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Pastorie Tremelo door School's out

Het college beslist goedkeuring te verlenen aan School's out voor het gebruik van een gemeentelokaal in de Pastorie te Tremelo - Astridstraat 2 op dinsdag en donderdag telkens van 19.00 - 22.00 uur en dit gedurende het ganse jaar 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 17:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - Yellow Moon Risin
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Pastorie Tremelo door Yellow Moon Rising

Het college beslist goedkeuring te verlenen aan Yellow Moon Rising voor het gebruik van een gemeentelokaal in de Pastorie te Tremelo - Astridstraat 2 en dit gedurende het ganse jaar 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 18:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - Hamatrem
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Tremelo door VZW Hamatrem

Het college beslist goedkeuring te verlenen aan VZW Hamatrem voor het gebruik van 3 gemeentelokalen te Tremelo en dit gedurende het ganse jaar 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 19:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - Fanfare
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Pastorie Tremelo door Fanfare De Bosgalm

Het college beslist goedkeuring te verlenen aan Fanfare De Bosgalm voor het gebruik van een gemeentelokaal in de Pastorie te Tremelo - Astridstraat 2 op maandag van 20.00 - 22.00 uur en dit gedurende het ganse jaar 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 20:Gebruik gemeentelokaal Tremelo - VBS Tremelo
Goedkeuring gebruik gemeentelokaal Gildenzaal Tremelo door VBS Tremelo

Het college beslist goedkeuring te verlenen aan VBS Tremelo voor het gebruik van het gemeentelokaal  Gildezaal te Tremelo - Astridstraat 2 op maandag, dinsdag en donderdag telkens van 08.30 - 16.30 uur, op woensdag van 08.30 - 12.30 uur en op vrijdag van 08.30 - 15.30 uur en dit van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 21:Erkenning sportverenigingen
Erkenning sportverenigingen: nieuwe aanvragen

Erkenning sportverenigingen

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 2 februari 2021

 

PUNT 22:Take away ontbijtmanden Basisschool De Cocon
Take away ontbijtmanden Basisschool De Cocon - 14 februari 2021

Toestemming Basisschool De Cocon voor het organiseren van een take away van ontbijmanden op 14 februari 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/02/2021