De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt, conform art.19 van het decreet lokaal bestuur, de

raadsleden voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 januari 2021, om 19 uur.

Deze vergadering zal digitaal doorgaan.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

P.1.Dossiernaam: Burgemeestersbesluit
Onderwerp: Beslissing van de burgemeester in het kader van de COVID-19 pandemie

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.2.Dossiernaam: Verslag gemeenteraadsvergadering d.d. 23.12.2020
Onderwerp: Goedkeuring notulen

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.3.Dossiernaam: Adviesraden
Onderwerp: Mededeling verslagen gemeentelijke adviesraden

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Secretariaat

P.4.Dossiernaam: Welzijnsvereniging Audio
Onderwerp: Kennisname verslag A.V. d.d. 18.12.2020

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Grondgebiedzaken

 

Ruimtelijke ordening

P.5.Dossiernaam: Omgevingsvergunning 202027. Grondafstand.
Onderwerp: Gemeenteraadsbeslissing van aanvraag omgevingsvergunning 202027 (OMV_2020131019) van Landmeter Benny Feyaerts voor het verkavelen van gronden  op het perceel gelegen Lange Hoevestraat 18, 3128 Baal, gekadastreerd afd. 2 sectie B nr. 106 E.

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.6.Dossiernaam: Verhaalbelasting verwerving zate openbare weg.
Onderwerp: Verhaalbelasting op de verwerving van de zate van de openbare weg voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 - vaststelling van het gemeentelijk belastingreglement.

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.7.Dossiernaam: Toelagen raden en scholen
Onderwerp: Nominatieve toekenning

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.8.Dossiernaam: Goedkeuring JR 2019
Onderwerp: Goedkeuring JR 2019

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Financiële zaken

 

Financiën

P.9.Dossiernaam: Dotatie aan politiezone BRT 2021
Onderwerp: Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2021 politiezone BRT

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Burgerzaken

 

Overheidsopdrachten

P.10.Dossiernaam: Vaccinatiecentrum Rotselaar
Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentrum Rotselaar

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling Vrije Tijd

 

Bibliotheek

P.11.Dossiernaam: Retributiereglement bibliotheek 2021
Onderwerp: Goedkeuring retributiereglement bibliotheek Tremelo

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Communicatie

P.12.Dossiernaam: Participatietraject vrijetijdscomplex Baal
Onderwerp: Participatietraject vrijetijdscomplex Baal

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Bestuur en Werking

P.13.Dossiernaam: Klacht bij de toezichthoudende overheid K.v.G.
Onderwerp: Reactie van de toezichthoudende overheid op de klacht die ingediend werd door raadslid Katrien van Gilse inzake de verdeling van de coronasubsidies sport, jeugd en cultuur

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Personeel

P.14.Dossiernaam: Ontslagname financieel directeur
Onderwerp: Ontslagname financieel directeur

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Personeel

P.15.Dossiernaam: Functiebeschrijving financieel directeur
Onderwerp: Goedkeuring functiebeschrijving financieel directeur

 

Publicatiedatum: 21/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 januari 2021

 

Afdeling P&O

 

Personeel

P.16.Dossiernaam: Vacantverklaring en selectie financieel directeur
Onderwerp: Vacantverklaring functie financieel directeur - uitbesteding van de selectieprocedure aan SD Worx via Poolstok - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en offerte

 

Publicatiedatum: 21/01/2021