Zitting van 25 februari 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Jan Van Herck: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;

Paul Dams, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Theo Smets, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Johan Van Lier, Nele De Preter, Joris Heremans, Kimberly Dockx, Katrien van Gilse, Jolien Wittemans: Raadsleden;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Elynn Van Uffel, Jamin Desaever: Raadsleden;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.1:Goedkeuring verslag open RMW
Goedkeuring verslag open raad voor maatschappelijk welzijn

De raad keurt de notulen van de open zitting van 23 december 2020 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.2:Jaarverslag dienst schuldbemiddeling
Basisregistratie van de dienst schuldbemiddeling voor het jaar 2020

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan het jaarverslag (basisregistratie) van 2020 van de erkende dienst schuldbemiddeling, dat als bijlage bij deze beslissing gevoegd wordt.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 februari 2021

 

PUNT P.3:Handelshuur brasserie Parkheide
Tijdelijke vermindering van de maandelijkse huurprijs voor handelszaak Parkheide n.a.v. de coronacrisis

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de maandelijkse huurprijs van brasserie Parkheide met 50 procent te verminderen gedurende de volledige, tweede periode waarin alle horeca-aangelegenheden verplicht de deuren moeten sluiten.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021