Zitting van 25 maart 2021

 

Aanwezig de dames en heren:

Bert De Wit: Burgemeester;

Bertrand Eraly, Diane Willems, Nick De Rijck, Petra Vreys, Werner Van Nuffelen: Schepenen;

Jan Van Herck: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;

Paul Dams, Elynn Van Uffel, Diana Van Leemputten, Marc Verlinden, Theo Smets, Nadia Van Beughem, Alain Verschaeren, Christoph Torfs, Joachim De Buyser, Johan Van Lier, Nele De Preter, Jamin Desaever, Joris Heremans, Kimberly Dockx, Katrien van Gilse, Jolien Wittemans: Raadsleden;

Wim Vandenbroeck: Algemeen directeur;

Het proces-verbaal van vorige zitting wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

PUNT P.1:Goedkeuring verslag open RMW
Goedkeuring verslag open raad voor maatschappelijk welzijn

De raad keurt de notulen van de open zitting van 18.12.201825 februari 2021goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2021

 

PUNT P.2:Reglement inzake betalingsverbintenis
Reglement inzake de tussenkomst in de verblijfskosten van een centrum voor personen met een beperking

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de drie reglementen inzake de tussenkomst in de verblijfskosten van een centrum voor personen met een beperking goed te keuren. Deze reglementen worden als bijlage bij deze beslissing gevoegd en maken er integraal deel van uit.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/03/2021